Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2009

Stört genuttryck hos zebrafiskar kan visa på miljögifter

Ullerås, Erik
Hallin, Ann-Katrin (red.)

Nyckelord

pesticider; veterinärmedicinska läkemedel

Publicerad i

Miljötrender från SLU
2009, nummer: 1, sidor: 9-9
Utgivare: Informationsavdelningen, SLU