Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2009

Kväve- och fosforbelastning på Florsjön och Östersjön : Källfördelningsmodellering med FyrisNP

Orback, Caroline; Wallin, Mats; Djodjic, Faruk; Rydin, Emil

Nyckelord

fortlöpande miljöanalys; källfördelningsmodellering; övergödning; fosfor; kväve

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2009, nummer: 2009:10
Utgivare: Institutionen för vatten och miljö