Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2009Öppen tillgång

Precisionsodling 2008 : precisionsodling och pedometri

Lundström, Christina
Lundström, Christina (red.)

Nyckelord

verksamhetsberättelse; precisionsodling

Publicerad i

Precisionsodling
2009, nummer: 2009:1ISBN: 978-91-86197-36-0Utgivare: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet