Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2007Öppen tillgång

Rikstäckande virtuellt vattendrags nätverk för flödesbaserad modellering VIVAN : Utveckling av anpassade geografiska data för hydrologiska och vattenkemiska tillämpningar

Nisell Jakob, Lindsjö Anders, Temnerud Johan

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2007, nummer: 2007:17
Utgivare: Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniveristet

   SLU författare

  • Nisell, Jakob

   • Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet
   • Lindsjö, Anders

    • Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet
    • Temnerud, Johan

     • Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet

    Associerade SLU-program

    Försurning
    Giftfri miljö
    Jordbrukslandskap
    Övergödning
    Programövergripande verksamhet
    Sjöar och vattendrag

    UKÄ forskningsämne

    Miljö- och naturvårdsvetenskap
    Fisk- och akvakulturforskning

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/26269