Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2003

Uppfödningssystem för livkycklingar: Boleg 2. Djurhälso- och djurskyddsaspekter. På uppdrag av Statens Jordbruksverk

Odén, Kristina

Publicerad i

Specialarbete / SLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
2003, nummer: 21
ISBN: 91-576-6551-6
Utgivare: SLU, Husdjurens miljö och hälsa