Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2003

Hjärtfrekvensmätning som metod att studera samspelet mellan häst och ryttare

Lanneborn, Lovisa

Publicerad i

Specialarbete / SLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
2003, nummer: 27
ISBN: 91-576-6615-6
Utgivare: Inst för husdjurens miljö och hälsa