Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2009Öppen tillgång

Skogsdata 2009 : aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen : tema: tätortsnära skog

Nilsson, Per; Cory, Neil

Nyckelord

Area conditions; Standing volume; Annual volume increment; Site conditions; Forest damage; forest resources; forest inventories; official statistics

Publicerad i

Skogsdata
2009,
Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet