Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2009

Skogsskötsel för ökad tillväxt : faktaunderlag till utredning om möjligheter till intensivodling av skog

Fahlvik, Nils; Johansson, Ulf; Nilsson, Urban

Publicerad i


ISBN: 978-91-86197-43-8
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet