Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2003

Snabb och lönsam kviguppfödning

Herlin, Anders; Swensson, Christian

Publicerad i


Utgivare: JBT

Konferens

Alnarps Mjölkdag

   SLU författare

  • Swensson, Christian

   • Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet
   • Herlin, Anders Henrik

    • Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet

   UKÄ forskningsämne

   Veterinärmedicin
   Husdjursvetenskap

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/2677