Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2003

Påverka Mjölkkornas hygien - erfarenheter från golvlabbet

Emma, Malmström; Herlin, Anders

Publicerad i


Utgivare: JBT

Konferens

Alnarps Mjölkdag

   SLU författare

  • Herlin, Anders Henrik

   • Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Husdjursvetenskap
  Veterinärmedicin

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/2678