Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2009

Tillämpning av metodik för miljöriskbedömning på utvalda förorenade områden

Jones, Celia; Allard, Ann Sofie; Gilek, Michael; Gunnarsson, Jonas; Lenoir, Lisette; Persson, Tryggve; Taylor, Astrid; Yesilova, Håkan

Publicerad i

Rapport / Naturvårdsverket
2009, nummer: 5983ISBN: 978-91-620-5983-5Utgivare: Naturvårdsverket