Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2009Öppen tillgång

Skogscertifiering som instrument för förbättrad skogsskötsel inom det enskilda privata skogsbruket

Lidestav, Gun; Berg Lejon, Solveig

Nyckelord

skogscertifiering; förbättrad skogsskötsel; privat skogsbruk

Publicerad i

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2009, nummer: 252
Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet