Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2009

Djurplankton i Storvänern

Sonesten, Lars

Publicerad i

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2009, nummer: 51, sidor: 38-40 Titel: Vänern Årsskrift 2009

Utgivare: Vänerns vattenvårdsförbund

  Associerade SLU-program

  Biologisk mångfald
  Giftfri miljö
  Klimat
  Övergödning
  Programövergripande verksamhet
  Sjöar och vattendrag

  UKÄ forskningsämne

  Miljö- och naturvårdsvetenskap
  Fisk- och akvakulturforskning

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/27000