Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2009

Närsaltsbelastning – påverkan från människa och klimat

Sonesten, Lars; Ahlgren, Joakim; Andersson, Camilla

Publicerad i

Havet
2009, sidor: 15-18
Titel: Havet 2009
ISBN: 978-91-620-1277-9
Utgivare: Naturvårdsverket

   SLU författare

  • Associerade SLU-program

   Klimat
   Övergödning
   Programövergripande verksamhet
   Sjöar och vattendrag

   UKÄ forskningsämne

   Fisk- och akvakulturforskning
   Miljö- och naturvårdsvetenskap

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/27005