Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2009Öppen tillgång

En storyline om hållbar utveckling med lantbruk som utgångspunkt : lärares och elevers upplevelser

Lundström, Christina; Ljung, Magnus

Nyckelord

Storyline; Hållbar utveckling; Undervisning hållbar utveckling; Lantbruk hållbar utveckling; Erfarenhetsbaserat lärande; Grupparbete hållbar utveckling

Publicerad i

Precisionsodling
2009, nummer: 2009:4ISBN: 978-91-86197-65-0Utgivare: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet