Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2009

Mängden kvicksilver i Pandemrix är inte förenad med ökad hälsorisk

Dencker, Lennart ; Oskarsson, Agneta; Tegnell, Anders; Wändel, Liminga Ulla

Published in

Läkartidningen
2009, Volume: 106, number: 52, pages: 3522