Skip to main content
Factsheet, 2009

Ensilering påverkar inte grödans fettsyrasammansättning

Arvidsson, Katarina

Keywords

Linolsyra; Linolensyra; CLA; Omega-3; vallensilage

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur
2009, number: 2009:2
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Arvidsson, Katarina (Arvidsson Segerkvist, Katarina)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Veterinary Science
Food Science
Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/27660