Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2009

Jordartskarta för jordbruksmark : jämförelsestudie mellan olika metoder för interpolation av mätpunkter samt testning av deras betydelse för PLC-beräkningar

Djodjic, Faruk; Nisell, Jakob; Brandt, Maja; Söderström, Mats

Publicerad i

Rapportserie SMED
2009, nummer: 25
Utgivare: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut