Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2008

Vinterprovtagning av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i vatten från typområden 2007/2008

Adielsson, Stina; Graaf, Sarah; Kreuger, Jenny

Publicerad i

Ekohydrologi
2008, nummer: 107
Utgivare: Avd. för vattenvårdslära