Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensabstrakt2009Vetenskapligt granskad

Multiple congenital ocular anomalies in Icelandic horses

Ekesten, Björn; Andersson, Lisa; Lindgren, Gabriella

Publicerad i

Veterinary Ophthalmology
2009, Volym: 12, nummer: 6, sidor: p. 383
Utgivare: European Veterinary Ophthalmology Meeting

Konferens

European Veterinary Ophthalmology Meeting Copenhagen, Denmark June 3-7, 2009