Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2010Open access

Proteiner i maltkorn påverkar ölkvaliteten

Johansson, Eva

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2010, number: 2010:3
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet