Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2004

Bakgrundsbelastning av fosforförluster från åkermark till vatten. Odlingsåtgärders inverkan på fosforläckage från observationsfälten

Ulen, Barbro

Publicerad i

Ekohydrologi
2004, nummer: 79
Utgivare: SLU

   SLU författare

  • Ulen, Barbro

   • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Agricultural Science

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/2862