Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2010

Peter Hernquists boskapsapotek i Skara och hans humanmedicinska verksamhet

Appelgren, Lars-Erik

Publicerad i

Uppsala medicinhistoriska förening
2010, sidor: 66-69 Titel: Uppsala Medicinhistoriska Förening 2010

Utgivare: Uppsala Medicinhistoriska Förening