Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2004

Om naturlig surhet i norrländska vattendrag

Bishop, Kevin; Laudon, Hjalmar

Nyckelord

Skogliga försöksparker; Vindelns försökspark; Nyängets avrinningsområde; försurning; naturlig surhet; episodmodellen

Publicerad i

Miljötrender från SLU
2004, nummer: 2, sidor: 12-13
Utgivare: SLU Miljödata

   SLU författare

   • Laudon, Hjalmar

    • Institutionen för skogsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

   UKÄ forskningsämne

   Fish and Aquacultural Science
   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/2876