Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2004

Vattenkvalitet i skogsbruket

Langvall, Ola

Nyckelord

skogliga försöksparker; Asa försökspark; vattenkvalitet; askåterföring; kalkning

Publicerad i

Miljötrender från SLU
2004, nummer: 2, sidor: 14-15
Utgivare: SLU Miljödata

  UKÄ forskningsämne

  Fisk- och akvakulturforskning
  Miljö- och naturvårdsvetenskap
  Skogsvetenskap

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/2877