Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel1994Öppen tillgång

Faecal contamination of the lying area for dairy cows in different housing systems

Herlin, Anders H; Magnusson, Madeleine; Michanek, Per

Nyckelord

dairy cows; hygiene; housing

Publicerad i

Swedish Journal Of Agricultural Research
1994, Volym: 24, sidor: 171-176
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU författare

  • UKÄ forskningsämne

   Veterinärmedicin
   Husdjursvetenskap

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/28900