Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2004

Grönt är inte bara grönt : =-om stadsplanering med fotgängarperspektiv

Lindholm, Gunilla

Nyckelord

grönstruktur; stadsplanering; fotgängarperspektiv

Publicerad i

Titel: Synvändor - en antologi om landskapsplaneringens teori och praktik
Utgivare: Institutionen för landskapsplanering Alnarp

   SLU författare

  • Lindholm, Gunilla

   • Institutionen för landskapsplanering Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Landskapsarkitetktur
  Miljö- och naturvårdsvetenskap

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/2897