Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2009

Svampen bakom askskottsjukan : biologi och genetik

Johansson, Stina; Stenlid, Jan; Barklund, Pia; Vasaitis, Rimvydas

Publicerad i

Fakta. Skog
2009, nummer: 2009:3
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet