Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2010

Tomatföretagare och gurkföretagare på en växande marknad

Ekelund, Lena; Larsson, Gunnel

Sammanfattning

I projektet med titeln Pris- och företagsstudie om växthusgrönsaker har tjugo företagare intervjuats om sin syn på företagandet, branschen och framtiden. Intervjuerna utfördes i maj 2009 av hortonom Lisa Rydenheim. Övergripande mål har varit att skapa underlag för och inleda en kreativ diskussion om växthusgrönsakernas konkurrenskraft och tillväxtpotentialen hos svenska tomat- och gurkföretag. Studien innefattar också en beskrivning av bransch och marknad. En utförligare redovisning ges i LTJ-fakultetens rapportserie

Nyckelord

tomatmarknad; gurkmarknad; växthusgrönsaker; företagsutveckling

Publicerad i

LTJ-fakultetens faktablad
2010, nummer: 2010:10
Utgivare: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Sveriges lantbruksuniversitet