Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1972Öppen tillgång

Inledande undersökningar om radmyllning till potatis

Pettersson Ann, Wikström Sten

Nyckelord

jordbearbetning; radmyllning; potatis; fältundersökning

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1972, nummer: 30Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Lantbrukshögskolan

UKÄ forskningsämne

Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/29295