Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1974Öppen tillgång

Intervjuundersökning om extremt tidig sådd våren 1973

Engström, Lennart

Nyckelord

jordbearbetning; vårbruk; tidig vårsådd

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1974, nummer: 37Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

UKÄ forskningsämne

Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/29296