Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1975Öppen tillgång

Plöjningsfri odling i Sverige: en intervjuundersökning 1974

Rydberg, Tomas

Nyckelord

jordbearbetning; intervjuundersökning; reducerad bearbetning; halmbehandling; bearbetningsdjup

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1975, nummer: 39Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning