Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1975Öppen tillgång

Redskap för såbäddsberedning: arbetssätt och arbetsresultat

Olsson, Ulf

Nyckelord

jordbearbetning; bearbetningsredskap; såbäddsberedning; harv; vårsådd; aggregatstorleksfördelning; bearbetningsbotten

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1975, nummer: 40ISBN: 91-7088-314-9Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

UKÄ forskningsämne

Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/29299