Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1972Öppen tillgång

Modellförsök med jordpackning 1968-69

Edling Peter, Fergedal Lennart

Nyckelord

jordbearbetning; markpackning; markfysik; modellförsök; förändrad jordbruksdrift

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1972, nummer: 31Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

UKÄ forskningsämne

Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/29301