Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2009

Skogscertifiering - vem, hur och varför?

Berg, Lejon Solveig; Lidestav, Gun

Nyckelord

Fortlöpande datainsamling; certifiering; skoglig aktivitet; privata enskilda skogsägare; hänsyn

Publicerad i

Fakta. Skog
2009, nummer: 2009:11
Utgivare: SLU