Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2009

Dränering för jordbrukets behov, dagens miljökrav och framtidens klimat

Wesström, Ingrid

Publicerad i


Utgivare: Nonnens vänner & Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Konferens

Temadag om dränering