Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2010

Grenar och toppar istället för kol

Lundblad, Mattias; Lundström, Anders; Petersson, Hans
Ahlgren, Ulla (red.)

Nyckelord

skogsbränslen

Publicerad i

Miljötrender från SLU
2010, nummer: 1, sidor: 4-5
Utgivare: Informationsavdelningen, SLU