Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2000Öppen tillgång

Gruvavfall som växtsubstrat: effekter av organiskt material

Stjernman, Lovisa

Nyckelord

avfallssand; gruvavfall; organiskt material; växtsubstrat; kemiska analyser; fysikaliska analyser

Publicerad i

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
2000, nummer: 00:1Utgivare: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

UKÄ forskningsämne

Miljö- och naturvårdsvetenskap
Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/29983