Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1972Öppen tillgång

Två försök i Kalmar län med halmnedplöjning för att minska vinderosionen: försöksserie R2-8201

Håkansson Inge, Alvelid Sven

Nyckelord

jordbearbetning; fältförsök; halmnedplöjning; erosion; odlingsegenskaper

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1972, nummer: 29Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

UKÄ forskningsämne

Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/29995