Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1973Öppen tillgång

Försök åren 1969 och 1970 med en maskin för kombinerad såbäddsberedning och sådd: svenska sockerfabriks AB:s vårbrukningsmaskin

Håkansson, Inge; von, Polgar Jozsef

Nyckelord

jordbearbetning; såbäddsberedning; kombinationsmaskin; sådd

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1973, nummer: 36Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

UKÄ forskningsämne

Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/29999