Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1973Öppen tillgång

Tung körning vid skörd av slåttervall: tre försök på Röbäcksdalen 1969-1972

Håkansson, Inge

Nyckelord

markpackning; slåttervall; fleråriga grödor; avkastning; förstaårsvall

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1973, nummer: 33Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

UKÄ forskningsämne

Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30002