Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2000Öppen tillgång

Packning av åkermark vid maskindrift: omfattning - effekter - motåtgärder

Håkansson, Inge

Nyckelord

jordbearbetning; körintensitet; tryckfördelning; markpackning; åkerjordar; markegenskaper; grödor; ekologiska effekter; miljömässiga effekter; ekonomiska konsekvenser; belastningsgränser

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2000, nummer: 99
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ forskningsämne

Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30007