Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2001Öppen tillgång

Alvpackning av tunga betupptagare: slutrapport från försök 1995-2000

Arvidsson Johan, Trautner Andreas, Sjöberg Erika

Nyckelord

jordbearbetning; betupptagare; jordpackning; penetrationsmotstånd; genomsläpplighet; långsiktiga effekter; hjullast; alvpackning; markfysik; vattenhalt; packningskänslighet; ringtryck

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2001, nummer: 102
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU författare

   • Trautner, Andreas

    • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   UKÄ forskningsämne

   Jordbruksvetenskap

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/30009