Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2003Öppen tillgång

Plöjningstidpunktens inverkan på markstruktur, växtproduktion och kväveutlakning på lerjord: slutrapport från försök 1999-2002

Myrbeck, Åsa; Arvidsson, Johan; Keller, Thomas

Nyckelord

jordbearbetning; plöjningstidpunkt; markstruktur; kväveutlakning; lerjord; vattenhalt; såbädd; packning; uppkomst; mineralkväve; markfysik

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2003, nummer: 105
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet