Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1994Öppen tillgång

Tjäle i torvjord

Tabell, Lisa

Nyckelord

torv; fysikaliska egenskaper; frusen torvjord; grundvattennivå; tjäle; tjälbildning; tjäldjup

Publicerad i

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1994, nummer: 94:1
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU författare

  • Tabell, Lisa

   • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Fisk- och akvakulturforskning
  Jordbruksvetenskap

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/30061