Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1990Öppen tillgång

Resultat av 1989 års fältförsök avseende detaljavvattning, markvård och markförbättring samt bevattning

Linnér, Harry; Persson, Ragnar; Berglund, Kerstin; Karlsson, Sven-Erik

Nyckelord

fältförsök; försöksresultat; hydroteknik; agrohydrologi; bevattning; detaljavvattning; markvård; markförbättring

Publicerad i

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1990, nummer: 90:1
ISBN: 91-576-4414-4
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet