Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1975Öppen tillgång

Rapport över studieresa till USA hösten 1974

Håkansson, Inge

Nyckelord

jordbearbetning; studieresa; USA; försöksverksamhet; jordbearbetningsredskap; försöksstationer

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1975, nummer: 41Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Lantbrukshögskolan

UKÄ forskningsämne

Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30160