Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1976Öppen tillgång

Elva försök med alvluckring och djupplöjning i Syd- och Västsverige 1964-1975

Håkansson, Inge

Nyckelord

jordbearbetning; alvluckring; djupbearbetning; fältförsök; avkastning; odlingsegenskaper

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1976, nummer: 42ISBN: 91-7088-508-7Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Lantbrukshögskolan

UKÄ forskningsämne

Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30161