Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1976Öppen tillgång

Såbäddens utformning på vårsådda fält IV: stickprovsundersökning 1969-72. En översiktlig studie av nåra viktiga faktorer

Kritz, Göran

Nyckelord

jordbearbetning; såbäddsberedning; vårsådd; jordart; stickprovsundersökning; bearbetningsdjup

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1976, nummer: 49Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

   SLU författare

  • Kritz, Göran

   • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Jordbruksvetenskap

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/30174