Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1977Öppen tillgång

Såbäddsberedning och sådd: uppsatser presenterade vid lantbrukshögskolans försöksledarmöte 1977

Heinonen Reijo, Håkansson Inge
Håkansson, Inge (red.); Heinonen, Reijo (red.)

Nyckelord

jordbearbetning; såbäddsberedning; fältförsök; forskningsprojekt; grundläggande forskning

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1977, nummer: 50Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

UKÄ forskningsämne

Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30175